İşbu Doktor Çağır Genel Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, adınıza açılacak bir kullanıcı hesabının tanımlanması suretiyle, https://www.doktorcagir.com/ alan adı üzerinden sizlere sunulacak hizmetlere ilişkin hukuki şartların bir listesi bilgi ve teyidinize sunulmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, onay kutucuğunu işaretleyerek “Kayıt Ol” butonuna basmanız Platform’a kesin kaydınızın gerçekleştiği anlamına gelmez.  Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi için Doktor Çağır’ın kimlik tespiti yapıp bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmesi gerekmektedir. Bu sözleşmeyi imzalayarak aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup anladığınızı, kabul ettiğinizi ve kimlik bilgilerinizin doğru olduğunu beyan etmiş sayılacaksınız. 

 1. TARAFLAR

Sözleşme, Çengelköy Mah. Mehmet Gümüşay Sokak No:8 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde mukim (“Doktor Çağır”) ile Doktor Çağır’ın https://www.doktorcagir.com/ alan adlı internet sitesi vasıtasıyla Hizmet Alan Kullanıcı’lara muayene hizmeti verecek olan sizler arasında aşağıda belirlenecek şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

Sözleşme kapsamında bundan böyle, yukarıda bilgilerine yer verilen Doktor Çağır ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir. 

 1. TANIMLAR

Hizmet Alan Kullanıcı : İşbu Sözleşme uyarınca Doktor Çağır sistemine üye olan, evde muayene hizmetinden yararlanmak isteyen ve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek kişileri ifade etmektedir.

Hizmet Veren Kullanıcı : İşbu Sözleşme uyarınca Doktor Çağır sistemine üye olan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde “doktor” sıfatını haiz ve “muayene” gerçekleştirmeye yetkili, bu kapsamda evde muayene hizmetini sunmak isteyen ve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek yahut tüzel kişileri ifade etmektedir.

Kullanıcı : Hizmet Alan Kullanıcı ile Hizmet Veren Kullanıcı için ortak kullanılan terimi ifade etmektedir.

Web Sitesi : https://www.doktorcagir.com/ alan adlı internet sitesini ifade etmektedir.

Mobil Uygulama : Mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen Doktor Çağır uygulamasını ifade etmektedir.

Platform : Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden erişilebilen, Doktor Çağır’ın Hizmet Alan Kullanıcı ile Hizmet Veren Kullanıcı’yı bir araya getirmek için erişime açtığı platformu ifade etmektedir. 

Cihaz : Başlıca internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte, tercihen görüntülü ve sesli görüşme özelliğine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihazları ifade etmektedir.

Kullanıcı Hesabı : Kullanıcı’nın Site’nin bazı bölüm ve özelliklerine erişmek ve Doktor Çağır hizmetlerinden yararlanmak için oluşturması gereken hesabı ifade etmektedir.

Sosyal Medya : Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.

Hekim Sözleşmesi : Hizmet Alan Kullanıcı ile Hizmet Veren Kullanıcı arasında, evde muayene hizmeti alınmasına ilişkin olarak akdedilecek sözleşmeyi ifade etmektedir.

 1. KONU

Doktor Çağır, bir sağlık kuruluşuna gitmeden, kendi evinde yahut muayene için uygun bir mekânda doktorlardan muayene hizmeti almak isteyen kişileri, tıp sektörünün hekimleri ile, Web Sitesi ile Mobil Uygulama dahilinde erişilebilen bir Platform aracılığı ile bir araya getirmektedir. Bir diğer deyişle, Doktor Çağır, Hizmet Alan Kullanıcı’ların bulundukları çevredeki doktorlarla, Web Sitesi ve Mobil Uygulama vasıtasıyla iletişimlerini sağlamak, Hizmet Veren Üyeler’i ise muayene hizmeti almak isteyen Hizmet Alan Kullanıcı’lara yönlendirmek suretiyle hastalar ile hekimlerin iletişim kurabildiği Platform’u sunmaktadır.

 1. PLATFORM İŞLEYİŞİ

Platform’u Hizmet Alan sıfatıyla kullanmak isteyen Kullanıcı’lar, öncelikle sisteme Hizmet Alan Kullanıcı sıfatı ile üye olmalıdır. Üyelik başvuru süreci 5’inci maddede ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Sisteme Hizmet Alan Kullanıcı sıfatı ile yapılan kaydın, Platform tarafından onaylanmasının ardından kişi Hizmet Alan Kullanıcı sıfatını kazanmış olur. Hak ve yükümlülükleri 7’nci maddede ayrıntılı şekilde belirtilmiş olan Hizmet Alan Kullanıcı, Hizmet Veren Kullanıcı’lardan muayene hizmeti alabilmek için sisteme giriş yapmalıdır. Hizmet Alan Kullanıcı, sistemde online durumda ve Hizmet Alan Kullanıcı’nın bulunduğu bölgede hizmet veren Hizmet Veren Kullanıcı’lar arasında bir seçim yapar. Hizmet Alan Kullanıcı’nın muayene talebi, Hizmet Veren Kullanıcı’ya Platform aracılığıyla iletilir. Bildirimi alan Hizmet Veren Kullanıcı, talebi 5 (beş) dakika içinde cevap vermek mecburiyetindedir, aksi halde reddetmiş sayılır. Hizmet Veren Kullanıcı, talebi süresi içerisinde onaylar ise, Hizmet Alan Kullanıcı’nın adres ve telefon bilgisi Platform üzerinden kendisine iletilir. Hizmet Veren Kullanıcı’nın bu onayı ile birlikte bir “Hekim Sözleşmesi” kurulur ve IYZICO sistemi üzerinden Hizmet Alan Kullanıcı tarafından ödeme yapılır. Hizmet Veren Kullanıcı, muayene ve/veya tıbbi hizmet saatine uygun olarak Hizmet Alan Kullanıcı’nın sistemde belirtmiş olduğu adresine giderek gerekli hizmetleri ifa eder. Hizmet Alan Kullanıcı, Hizmet Veren Kullanıcı’nın vermiş olduğu hizmeti sistem üzerinden oylayabilir. 

 1. ÜYELİK BAŞVURU SÜRECİ
  1. Hizmet Veren Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde belirli kısımlara erişmek ve Platform tarafından aracılık edilen muayene hizmetlerini Hizmet Alan Kullanıcılara sunabilmek için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır.
  2. Hizmet Veren Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na erişmek suretiyle bulunduğu ikamet bölgesi içerisindeki Hizmet Alan Kullanıcı’lardan muayene talebi alabilecek, Platform üzerinden mutabakat sağlanması halinde, Hizmet vermek için bu hususta Hekim Sözleşmesi akdedebilecektir. 
  3. Kullanıcı Hesabı’nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Kullanıcı Hesabı’na ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Hizmet Veren Kullanıcı tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabı ve/veya Platform kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Hizmet Veren Kullanıcı’ya ait olacaktır.
  4. Hizmet Veren Kullanıcı için üyelik başvuru süreci, kayıt formunda “doktor” seçeneğinin seçilmesinin ardından açılan forma, başta (i) isim-soy isim, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii) telefon numarası, (iv) e-mail adresi, (v) kısa özgeçmiş, (vi) uzmanlık alanlarını belirtir bilgi ve (vii) doktor sicil numarası bilgilerinin girilmesi ile başlar. Formun doldurulmasının akabinde işbu sözleşmenin okunup onaylandığına dair kutucuk işaretlenir. Doktor Çağır, tanımlanan bilgilerin doğruluğunu Kullanıcı Hesabı’nda tanımlanan telefon numarasına gönderilen SMS OTP kodu ile yahut tanımlanan e-mail adresine gönderilen teyit e-maili ile gerçekleştirebilir. İlaveten, Doktor Çağır, Hizmet Veren Kullanıcı’nın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tıp doktorluğu mesleğini icra etmeye ve bu doğrultuda muayene hizmeti sunmaya yetkili olduğunu teyit etmek adına, T.C. Sağlık Bakanlığı tescil numarasını ve tıp eğitimlerini alındığına dair belgelerini kontrol eder. 
 2. DOKTOR ÇAĞIR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Doktor Çağır, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Kullanıcı tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Doktor Çağır üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir. 
  2. Doktor Çağır’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır. Bu tür değişikliklerin ek ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce Kullanıcı’ya bildirilecektir. Anılan ücretlerin ödenmemesi yahut ödemenin reddedilmesi halinde (tamamen Kullanıcı takdir yetkisi dâhilinde) Kullanıcı Hesabı işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak iptal edilebilir.
  3. Doktor Çağır, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.
  4. Doktor Çağır, herhangi bir zamanda Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Platform nezdinde teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Platform kullanımını tamamen durdurabilir.
  5. Doktor Çağır, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri; Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanmak da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanma hakkına sahiptir. 
  6. Doktor Çağır kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  7. Web Sitesi’ne ve Doktor Çağır hizmetleri dahilinde sağlanacak Platform’una ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için Kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  8. Doktor Çağır işbu Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, işbu Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 3. HİZMET ALAN KULLANICI VE HİZMET VEREN KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  1. Platform hiçbir şekilde acil ve/veya adli nitelik teşkil eden durumlar için kullanılmayacaktır. Bahse konu durumlarda, ilgili kişilerin derhal yetkili sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi önerilmektedir. Doktor Çağır, Platform’un bu şekilde, kurallara aykırı olarak kullanılmasından hiçbir şekilde mesul olmayıp Kullanıcı, böyle bir durumda uğramış olabileceği hiçbir zararı hiçbir şekilde Doktor Çağır’dan talep etmemeyi peşinen kabul etmektedir. Bu hüküm Hizmet Veren Kullanıcı’nın, kendisine bir şekilde ulaşmış olan ve acil müdahaleye ihtiyacı olan Hizmet Alan kullanıcıyı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirme konusundaki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  2. Üyelik ilişkisi, Kullanıcı’nın Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklayıp Sözleşme koşullarını onaylamasının, bilgilerinin teyit edilmesinin ve oturum açmasının akabinde kurulur. Hizmet Alan Kullanıcı, öncelikle 18 (onsekiz) yaşından büyük olup Sözleşme’yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu, ikincil olarak ise Web Site’yi, Mobil Uygulama’yı ve Platformu’u işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.
  3. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Doktor Çağır’a bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Doktor Çağır’a gecikmeksizin yazılı olarak yahut Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden bildirmekle yükümlüdür. 
  4. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair Kullanıcı’nın şüphesi bulunması halinde Kullanıcı derhal durumu Platform yetkililerine bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın üyeliği makul bir süre boyunca Platform yetkilileri tarafından askıya alınabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı, yalnızca kendisi adına değil, hasta yakını olarak üçüncü kişiler adına da Hekim Sözleşmesi akdedebilecektir.
  5. Kullanıcı, kendisi tarafından Platform nezdinde, elektronik ortamda sağlanan her türlü bilgi/verinin, virüs ve her türlü diğer zararlı yazılımdan ari olarak sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi/verilerde bulunan herhangi bir kötü yazılım sebebiyle Doktor Çağır veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Olası bir zararın Doktor Çağır üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Doktor Çağır’ın her türlü zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
  6. Kullanıcı; Web Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı ve Platform’u ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  7. Kullanıcı, Platform dahilinde erişilebilen hizmetlerin herhangi bir kısmına (veya verilerine) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel işlemler kullanmak; veya Platform dahilinde sunulan hizmetler vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Platform, Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak sakiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  8. Kullanıcı, Doktor Çağır sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Doktor Çağır sistemlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak gibi eylemlerden imtina edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  9. Kullanıcı, Platform ve Platform dahilinde sağlanan hizmetleri her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmayacağını veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Sayılan eylemler Sözleşme ile açıkça yasaklanmış olsa dahi, Doktor Çağır’ın bilgisi dışında bir şekilde gerçekleşmesi halinde sorumluluğun münhasıran Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilecektir. Olası bir zararın Doktor Çağır nezdinde doğması halinde, işbu zarar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.
  10. Kullanıcı, Doktor Çağır’ın önceden yazılı izni bulunmaksızın, Doktor Çağır’ın ve/veya Platform, Mobil Uygulama ile Web Sitesi’nin marka, logo, tasarım ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını içeren görsel veya işitsel unsurları hiçbir mecrada kullanamaz, bunlara atıf yapamaz veya yönlendirme yapamaz.
  11. Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, ara yüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Doktor Çağır’ın hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Doktor Çağır’a ait ve/veya Doktor Çağır’a lisanslı olup hiçbir suretle Kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Kullanıcılar Fikri Mülkiyet hakları üzerinde hiçbir şekilde hak iddia etmeyeceğini ve edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  12. Kullanıcı, Doktor Çağır’ın itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Doktor Çağır’ın itibarını zedeleyebilecek veya Doktor Çağır’a zarar verebilecek biçimde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda Doktor Çağır nezdinde doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.
  13. Kullanıcı, Platform’u, Mobil Uygulama’yı ve Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Platform dahilinde sağlayacağı bilgi/verilerin karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Doktor Çağır’ın veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren bir nitelikte olmadığını ve/veya bu şekilde sunulmayacağını, iletilmeyeceğini veya sergilenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumun vuku bulması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Olası bir zararın Doktor Çağır üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Doktor Çağır’ı derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
  14. Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin ihlali halinde, takdir yetkisi tamamen Doktor Çağır’a ait olmak kaydıyla, Doktor Çağır tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı’nı ve üyeliğini askıya alma yahut silme hakkını haizdir. Kullanıcı, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Doktor Çağır’ın işbu yetkisini önceden yazılı olarak bildirmeksizin kullanabileceğini ve böylesi bir durumda Doktor Çağır’a hiçbir tazminat ve/veya benzeri talep ileri süremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  15. Hizmet Veren Kullanıcı, Platform üyeliğinin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Platform’da bir ay içerisinde en az 24 (yirmidört) saat çevrimiçi durumda bulunmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. HİZMET VEREN KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Hizmet Veren Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken sağladığı kimlik, sicil bilgileri Doktor Çağır tarafından makul ölçüde kontrole tabi tutulacaktır. Hizmet Veren Kullanıcı, bu süreçte her daim doğru, gerçek ve güncel bilgileri paylaşmak ve kendisine yöneltilen kimlik/meslek teyidi amaçlı soruları yanıtlamakla mükelleftir. Doktor Çağır, Hizmet Veren Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması sebebiyle oluşacak herhangi bir uyuşmazlıktan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 
  2. Hizmet Veren Kullanıcı, aşağıda yer alan hususlarda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
 • Hizmet Veren Kullanıcı sıfatını haiz doktor, Hekim Sözleşmesi dahilinde sağlanacak muayene hizmetini, Hizmet Alan Kullanıcı’nın Platform dahilinde paylaştığı bilgiler, veriler, tıbbı değerlendirme raporları ile hastanın evinde yapacağı muayene dahilinde sağlayacaktır. Hizmet Veren, muayene hizmetini, oluşabilecek her türlü riski bertaraf etmek adına azami özen çerçevesinde gerçekleştirmekle mükelleftir.
 • Hizmet Veren Kullanıcı, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim olduğunu ve bu kapsamda vuku bulabilecek her türlü sorumluluğu münhasıran kabul etmektedir. 
  1. Hizmet Veren Kullanıcı, Hizmet Alan Kullanıcı’ya hizmetlerin ifası esnasında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (“TŞSTK”) başta olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket edeceğini, üçüncü kişi ve kurumların Kanun’a ve/veya başkaca bir mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeksizin hizmetleri sunacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet Veren Kullanıcı, TŞSTK ve/veya başkaca bir mevzuata aykırı olarak verdiği muayene hizmetleri veya benzeri hak ihlallerinden Doktor Çağır hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak olup Hizmet Veren Kullanıcı, sebep olduğu ihlaller sebebiyle Doktor Çağır, Hizmet Alan Kullanıcı ve/veya üçüncü kişi veya kurumlardan gelen taleplerini üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet Veren Kullanıcı, işbu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sebebiyle anılan kişilerin uğradığı zararların tümünü kendisine yöneltilen ilk yazılı taleplerinin üzerine derhal nakden ve defaten tazmin edecektir
  2. Hizmet Veren Kullanıcı, (i) Platform üzerinden hizmet vermek istediği ilçeyi seçme (ii) mutabakata vardığı Hizmet Alan Kullanıcı ile Sözleşme’de yer alan genel kurallar çerçevesinde keyfiyetine göre Hekim Sözleşmesi akdedip akdetmeme seçim hakkına sahiptir. 
  3. Hizmet Veren Kullanıcı, aşağıda yer alan kılık kıyafet kurallarına ile genel kurallara uymakla mükelleftir:
 • Hizmet Veren Kullanıcılar, muayene esnasında hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymelidir.
 • Kadınlar; Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile streç kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. 
 • Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Sakal bırakılmaz, bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. 
  1. Hizmet Veren Kullanıcı, Hizmet Alan Kullanıcı ile olan hizmet ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapamaz.
  2. Hizmet Veren Kullanıcı, Hizmet Alan Kullanıcı’dan hediye isteyemez, bu hususta herhangi bir imada bulunamaz.
  3. Hizmet Veren Kullanıcı’nın muayene talebini kabul etmesi halinde, Hizmet Alan Kullanıcı ile Hizmet Veren Kullanıcı arasında Platform üzerinden Hekim Sözleşmesi akdedilecektir. Muayene hizmetine ilişkin ücretlendirme dahil her türlü husus Hekim Sözleşmesi’nde düzenlenecek olup Doktor Çağır, hiçbir şekilde bu sözleşmenin tarafı olmayacaktır. 
  4. Muayenenin gerçekleşmesi durumunda Hizmet Veren Kullanıcı, bahse konu görüşmede en az 20 (yirmi) dakika hizmet sağlamayı peşinen kabul etmektedir. Bu madde hükmü, mücbir sebep hallerinde uygulanmaz.
  5. Hizmet Alan Kullanıcı, Hekim Sözleşmesi dahilinde Hizmet Veren Kullanıcı’dan aldığı muayene hizmeti karşılığında, detayları Platform’da yer alan Hekim Sözleşmesi’nde belirtilen bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Bahse konu ücret, Doktor Çağır’ın iş birliği yaptığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren Kullanıcı’ya ödenecektir. Hizmet Veren Kullanıcı, Platform üzerinden ve Doktor Çağır’ın sunduğu altyapılardan yararlanarak bir araya geldiği Hizmet Alan Kullanıcı’dan, ilgili bedeli, belirtilen ödeme şekli dışında başka bir yol ile kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durum akde muhalefet teşkil edecektir.
  6. Hizmet Alan Kullanıcı, Platform üzerinden, Hekim Sözleşmesi akdettiği ve bu kapsamda muayene hizmeti aldığı Hizmet Veren Kullanıcı’ları, sistemden puan vererek değerlendirme imkanına sahiptir. Hizmet Veren Kullanıcı adına, bahse konu geri bildirimler dahilinde bir “memnuniyet skoru” hesaplanacak ve işbu skor Platform nezdindeki statüsünü belirleyecektir. Hizmet Alan Kullanıcı’nın Hizmet Veren Kullanıcı hakkında şikâyette bulunması halinde, Hizmet Veren Kullanıcı, 3 (üç) takvim günü içerisinde olayı açıklayan bir dilekçe takdim edecektir.
  7. Hizmet Alan Kullanıcı, detayları Hekim Sözleşmesi ile belirlenen “Muayeneyi Reddetme Hakkı” kapsamında muayene hizmetini reddedebilir. Hizmet Alan Kullanıcı, muayene talebini geri almış olması durumu haricinde, herhangi bir sebeple muayeneyi reddederse, muayene işlemi gerçekleştirilmiş sayılacak ve ödeme her halükârda yapılacaktır. Platform sisteminden kaynaklı olmayan hiçbir konuda Doktor Çağır sorumluluk kabul etmeyecektir. 
  8. Hizmet Veren Kullanıcı, muayene hizmetini alırken yaşadığı sorunları (gecikme, teknik aksaklıklar yahut Hizmet Alan Kullanıcı ile arasında vuku bulan uyuşmazlık vs.) Doktor Çağır’a bildirme hakkı bulunmaktadır. Doktor Çağır, bahse konu durumu makul bir süre içerisinde araştıracak ve sorunun bertaraf edilebilmesi için makul çaba gösterecektir. Ancak, Kullanıcı, Doktor Çağır’ın Hekim Sözleşmesi’nin tarafı olmadığını, bu kapsamda özellikle Hizmet Alan Kullanıcı ile Hizmet Veren Kullanıcı arasında vuku bulabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Doktor Çağır’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, böyle bir uyuşmazlık sebebiyle Doktor Çağır nezdinde vuku bulan herhangi bir hukuki, cezai ve/veya icrai talep karşısında Doktor Çağır’ın doğmuş yahut doğması muhtemel zararlarını nakden ve defaten tazmin edecektir.
 1. GİZLİLİK
  1. Taraflar, birbirlerine; Sözleşme minvalinde düzenlenen üyelik ilişkinin kurulması, sürdürülmesi ve Platform ile Web Sitesi’nin kullanılabilmesi amacıyla belirli gizli bilgileri (‘’Gizli Bilgiler”) ifşa edebilecek yahut erişimine açabileceklerdir. Gizli Bilgiler, tarafın bildiği yahut somut olaya göre makul bir şekilde bilme imkanının olabileceği, yazılı, elektronik veya sözlü formatta olması fark etmeksizin her türlü ad-soyad, yaş, eğitim durumu ve benzeri her türlü kişisel bilgiler, know-how, kaynak kodları ve dokümantasyon dahil yazılım kodları, Platform ve Web Sitesi altyapısına ilişkin özellikler ve tasarım bilgileri, servis bilgileri, ücret bilgileri, pazarlama bilgileri, politikaları, prosedürleri ve el kitapları, araştırma ve geliştirme ve diğer Taraf’ın gizli bilgileri ve/veya ticari sırları anlamına gelecektir. Üyelerin Platform üzerinde profil oluşturmak suretiyle 3. kişilere ifşa etmiş olduğu bilgilerin hiçbiri işbu madde kapsamında ve Sözleşme’nin geneli kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecek, Kullanıcı’nın kendi rızası ile açıklamış ve 3. kişilerin erişimine sunmuş olduğu bilgiler hakkında Gizli Bilgiler’e ilişkin düzenlemeler uygulanmayacaktır.
  2. Taraflar (i) Gizli Bilgiler’i korumak ve gizli kalmalarını sağlamak için makul çabayı gösterecek, (ii) Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmak ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan durumlar dışında, Gizli Bilgiler’i kullanmaktan kaçınacak ve (iii) Gizli Bilgiler’in herhangi bir kısmını yazılı, elektronik veya diğer somut biçimlerde izinsiz bir şekilde çoğaltmayacaktır. Taraflar Gizli Bilgiler’in ifşasını, sorumlu tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarından faydalanmak için Gizli Bilgiler’i bilmesi gereken kişilerle sınırlandıracaktır.
  3. Doktor Çağır, Sözleşme’deki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kullanıcı hakları ve/veya güvenliklerini korumak için gereken bilgi talepleri, yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve her türlü sair mevzuat gereği hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken durumlarda ve yasal mevzuata uygun zorunluluklar kapsamında Kullanıcı’nın Gizli Bilgiler’ini 3. kişilerle ya da kurumlarla paylaşabilir.
  4. İşbu gizlilik maddesi, Sözleşme süresince geçerli olacak ve Sözleşme’nin sona ermesini takiben 5 (beş) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.
  5. Taraflar’dan birinin bu maddede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, söz konusu Taraf diğerinin uğradığı tüm zararları, ek bir ihtara gerek olmaksızın, nakden ve defaten karşılayacak ve tazmin edecektir. 
 2. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi sebebiyle Doktor Çağır’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı tazmin eder ve bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından öne sürülen tüm taleplerden Doktor Çağır’i beri kılar.
  2. Kullanıcı’ların birbirleri ile kuracakları hizmet sunma/hizmet alma ilişkisinden Doktor Çağır hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, Kullanıcı’ların birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan dolayı da Doktor Çağır’a karşı hiçbir talep ileri sürülemez. Doktor Çağır’ın ihlal edilen hakları dolayısıyla Üyelere başvuru hakkı saklıdır.
  3. Platform ve/veya Doktor Çağır hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Doktor Çağır, Kullanıcı’nın Platform nezdinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Doktor Çağır’ın uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
  4. Doktor Çağır, Hekim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek muayene sürecinde, muayene bulguları, teşhis edilen bulgular, reçete ve tedaviler vb. hususlar dışında, hiçbir şekilde kayıt almayacaktır. Hizmet Veren Kullanıcı ve Hizmet Alan Kullanıcı arasında gerçekleşen anılan görüşmeler esnasında görüntü/ses kaydı alınması veya başka verilerin kayıt alına alınması ve alınan bu kayıtların aktarıma konu olması halinde, bu husus tamamen kayıt alan ve/veya paylaşan tarafın sorumluluğunda olup bu husustan Doktor Çağır sorumlu tutulmayacaktır.
  5. Doktor Çağır, Hizmet Veren Kullanıcı’nın sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki beyanlarının doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. Hizmet Veren Kullanıcı ile yapılan görüşmelerin, Hizmet Alan Kullanıcı bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikle olması halinde, söz konusu Hizmet Veren’ Kullanıcı’nın gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Hizmet Alan Kullanıcı tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Doktor Çağır sorumlu tutulmayacaktır.
  6. Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, Doktor Çağır, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (i) herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (ii) Doktor Çağır hizmetlerini kullanımı sonucu vuku bulan her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (iii) Doktor Çağır sunucularına ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (iv) Doktor Çağır hizmetlerine gönderilen veya Doktor Çağır hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (v) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (vii) Doktor Çağır hizmetlerinin tümünün veya hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Doktor Çağır’in makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.
 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
  1. Sözleşme, Sözleşme’ye Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onay verilmesi ve/veya Sözleşme’nin fiziken imza altına alınması ile başlayacak olup Taraflar’dan birinin Sözleşme’yi feshedene değin yürürlükte kalacaktır.
  2. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabını ve/veya herhangi bir Doktor Çağır hizmetini kullanmayı dilediği zaman, 3 (üç) iş günü önceden Platform üzerinden beyanda bulunmak suretiyle durdurabilir ve Doktor Çağır hizmetlerine ilişkin talimatlara ve sözleşmelere uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilir. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi, ilgili iptal işleminin tamamlandığı tarih olarak addedilecektir. Kullanıcı belirtilen sürenin Doktor Çağır’ın Platform ve Site üzerinde gerekli güncellemeleri gerçekleştirebilmesi açısından büyük önem taşıdığının bilincinde olup fesih bildirimine ilişkin süreye riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Kullanıcı, Doktor Çağır’in bildirime uyulmaması sebebiyle uğrayacağı zararları Doktor Çağır’in ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin edecektir.
  3. Doktor Çağır, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Kullanıcı hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun Doktor Çağır tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Kullanıcı’nın Kullanıcı Platformu ve Doktor Çağır hizmetlerini işbu Sözleşme hükümleri ve kanuna aykırı şekilde kullanması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir. Doktor Çağır’ın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkını kullanması halinde, Kullanıcı’nın diğer bir Kullanıcı ile hali hazırda yürürlükte olan bir ilişkisi varsa, Sözleşme’nin feshi işbu hizmet ilişkisine etki etmeyecektir.
  4. Sözleşme’nin Kullanıcı’nın ihlali sebebiyle sona ermesi halinde Doktor Çağır’ın, sunulacak hizmetlerin fesih sebebiyle sunulamaması gibi hallerden herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 
 4. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

Taraflar, Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin acentesi, temsilcisi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve sair mevzuat kapsamında işçisi/işvereni, herhangi bir sebeple elemanı olmadıklarını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken onu bağlamaya veya temsile tamamen ehliyetsiz olduklarını beyan ve kabul ederler. 

 1. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden Doktor Çağır’dan yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir ve mutlak ve derhal fesih sebebi sayılacaktır. 

 1. MÜCBİR SEBEP
  1. Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali (“Mücbir Sebep”) olarak değerlendirilecektir.
 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, 
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Web Sitesi’ne erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Web Sitesi’ne erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.
  1. Mücbir Sebep sonucunda, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, Mücbir Sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini Mücbir Sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.
  2. Mücbir Sebeplerle Taraflar’ın edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 2. SÖZLEŞMENİN YORUMU
  1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.
  2. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
  3. Taraflar, Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 3. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Web Sitesi yahut Mobil Uygulama üzerinden Kullanıcı’nın bildirilmiş olduğu e-posta adresi üzerinden veya Doktor Çağır’ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan etmesi halinde bu adrese yapılacaktır. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da e-posta adresi üzerinden bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacak ve yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır. 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  2. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup ayrıca Doktor Çağır’in ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.