1. DOKTOR ÇAĞIR kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Alıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Alıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi DOKTOR ÇAĞIR’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Alıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. DOKTOR ÇAĞIR’in, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.  Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe DOKTOR ÇAĞIR’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, iletişim kanalı ile kendisi ile iletişime geçilmesine herhangi bir onay vermemesi halinde, Uygulamayı kullanmayı durdurmak zorundadır. 

4. DOKTOR ÇAĞIR, Uygulama kapsamında Alıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. DOKTOR ÇAĞIR, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder.  Alıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. DOKTOR ÇAĞIR, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, DOKTOR ÇAĞIR gerektiğinde Alıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, DOKTOR ÇAĞIR tarafından Alıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. 

6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler DOKTOR ÇAĞIR ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Alıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

7. DOKTOR ÇAĞIR, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Alıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. DOKTOR ÇAĞIR, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

8. DOKTOR ÇAĞIR, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Alıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 
  • DOKTOR ÇAĞIR’ın, Alıcılarla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Alıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
  • Alıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

9. DOKTOR ÇAĞIR, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

10. DOKTOR ÇAĞIR tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Alıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, DOKTOR ÇAĞIR ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu Alıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir. 

11. DOKTOR ÇAĞIR, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. DOKTOR ÇAĞIR’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

12.  Alıcı, Alıcı Sözleşmesini onaylamak ve siteye üye olmakla, üyelik sonrası Site içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu DOKTOR ÇAĞIR ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, talep adres/adresleri, telefon numarası, sağlık durumu gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesi, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılması Alıcı ile DOKTOR ÇAĞIR arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler DOKTOR ÇAĞIR ve DOKTOR ÇAĞIR iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında DOKTOR ÇAĞIR ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Alıcı, Kişisel Verileri dışındaki bilgileri (Talep edilen Hizmet Sağlayıcı, talep saati, talep edilen yer veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra üzerindeki tüm davranışları gibi) ve benzeri verilerinin DOKTOR ÇAĞIR, DOKTOR ÇAĞIR iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. Kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların DOKTOR ÇAĞIR üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Alıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.